ဝိ​ေသ​သ​လကၡ​ဏာ


CAPဒလိမ့္တုံးအမ်ဳိးအစားကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္းေက်ာက္သဲမ်ားအပူေပးေျခာက္ေသြ႕ေအာင္မီးကင္ရန္ဒလိမ့္တုံးအတြင္းမွာလုပ္လုိ႔ရပါသည္။ စည္းပံုရိုးရုိးျဖစ္၍စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူသည္။ ဒလိမ့္တုံးအမ်ဳိးအစား ကတၱရာ ဆီေရာေႏွာစခန္းႏွင့္ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္းအရန္မတူပါေပ။ ကြန္ကရစ္ေရာရန္ ေက်ာက္သဲ ေအးသြတ္သြင္းေပးစံနစ္၊ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္မီးကင္ဒလိမ့္တုံးစက္၊ မီးေမႊးစံနစ္၊ ဖုန္ရွင္းကိရိယာစံနစ္၊ ကတၱရာဆီေပးစံနစ္၊ အီလက္ထရြန္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ Handaစက္ယႏၲရား ကုမၸဏီသည္ႏုိင္ငံ တကာေရွ႕တန္းက်ေသာနည္းပညာကုိအေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ေသာကတၱရာဆီအဆက္မျပတ္ေရာေႏွာစက္ ျဖစ္ သည္။

၁။ ဆီဆံုး႐ံႈးမွုနိမ့္၍ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းႀကီးမာသည္။

၂။သိမ္ေမြ႕တိက်မွုျမင့္၍အရည္အေသြးအမခံခ်က္ရွိသည္။

၃။ ဖြဲ႕စည္းပုံမရွုပ္ေထြး၍ စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူသည္။ ေမာ္ဂ်ဴလာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သုိ႔မဟုတ္တပ္ဆင္လွ်င္ လြယ္ကူသည္။

၄။ကုန္က်စရိတ္သည္ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္းေလာက္ပုိသက္သာသည္။

၅။ေျခာက္ေသြ႕ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္၍စြမ္းအင္ကုိေခြၽတာသည္။

၆။ႏုိင္ငံတကာေရွ႕တန္းက်ေသာအေလးခ်ိန္နည္းပညာျဖင့္တိက်မွန္ကန္မႈကုိအမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည္။

၇။ႏုိင္ငံတကာ က်မ္းစာေသာထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္ျဖင့္ စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူသည္။                  drum mix asphalt plants

            

 

အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ား

ကြန္ကရစ္ေရာရန္ေက်ာက္သဲေအး ေသတၱာ

၁။ဖရီကြင့္ဆီထိန္းခ်ဳပ္ေသာနည္းပညာျဖင့္အဆင့္ႀကိဳတင္ခြဲျခားျခင္းေဆာင္ရြက္သည္။

၂။ေကၽြးကေတာ့၏တစ္ဖက္မွာလက္ရန္းကုိတပ္ဆင္ထား၍လံုျခံဳေရးကုိအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည္။

ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္မီးကင္ ဒလိမ့္တုံးစက္ ႏွင့္မီးေလာင္စက္

၁။ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္မီးကင္ ဒလိမ့္တုံးစက္၏တိမ္းေစာင္းထာင့္အက်ယ္ဒီဂရီမွာ၃ ဒီဂရီရွိသည္။

၂။ မီးေလာင္စက္ကေတာ့ဆီျဖင့္ မီးေလာင္စက္ျဖစ္သည္။

ဖုန္ရွင္းကိရိယာ

၁။ထြက္ကုန္ပူ ဂိုေဒါင္

ဆန္ခါႏွင့္ပတ္ႀကိဳး

၁။ ဆန္ခါသည္၂၅mmပုိႀကီးေသာေက်ာက္သဲမ်ားကုိရွင္းလင္းႏုိင္သည္။

ထြက္ကုန္ပူအတင္အခ်စက္

၁။ အတင္အခ်စက္သည္ မတ္တတ္ပုံဒက္ကာလီတာမ်ဳိးအတင္အခ်စက္ျဖစ္သည္။

၂။ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာစင္ခ်ိတ္ဆက္အတင္အခ်စက္၊ ေကြၽးကေတာ့၊ တင္းအားစက္ ကိုယ္ခႏၶာရွိသည္။

၃။ ေဆာင္ရြက္မွုမွာေရာေႏွာထားေသာေက်ာက္သဲမ်ားကုိကုန္ေခ်ာ ေကၽြးကေတာ့မွာသုိ႔ထည့္တြင္းသည္။

စက္ထိန္းစခန္းႏွင့္စက္ထိန္းစံနစ္

၁။ အေလးခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္

၂။ စက္ထိန္းစခန္းမွာ၃၀၀၀*၂၂၀၀*၂၅၀၀mmရွိသည္။

၃။ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမွာႏုိင္ငံတကာနာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာတံဆိပ္ကုိသံုးလုိ႔ရသည္။

ကတၱရာဆီတိုင္ကီ

ကတၱရာဆီတိုင္၏ကအဆံ့အဝင္မွာ၃၀တန္သုိ႔မဟုတ္၄၀တန္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ႏုိင္ သည္။ 

连续式沥青站-continuous asphalt mixing plant (5)


  

စံ​သတ္​မွတ္​ခ်က္

Model CAP40 CAP60 CAP80 CAP120
Main Parameter Rated Capacity (t/h) 40 60 80 120
Installation Power 80kW 120kW 175kW 250kW
Working Noise (dB) ≤70
Voltage 220V/380V-50Hz (adjustable)
Raw Material Aggregate Size (mm) ≤25
Aggregate Gravity (kg/m3) ≥1600
Aggregate Moisture ≤5%
Cold Feeder Cold Bin (m3) 3X6 4X6.5 4X6.5 4X6.9
Feeding Belt Adjustment Mode Variable Frequency Drive
Weighing System Method Belt Weigher
Accuracy ±1%
Drying System Mixing Type Continuous
Drying & Mixing Drum (mm) Φ1200X6000 Φ1500X6500 Φ1600X9000 Φ1850X9000
Fuel Diesel, Heavy Oil, Fuel Oil, Natural Gas, Coal
Burner consumption Coal 10~13kg/h
Oil 6~7kg/t
Gas 6~7kg/t
Hot Aggregate Temperature ≤160℃
Hot Asphalt Temperature 130~165℃ (±5℃)
Dust Collection System Avail. Type Cylone Collector/Volute Casing Collector, Baghouse Dust Collector/Water Scrubber
Air Emissions ≤100mg/Nm3
Bitumen Supply System Bitumen Tank (m3) 1x30 2x30 2x30 3x30
Heating Method Electrical Heating/Thermal Oil Heating
Weighing Method Flow Weigher
Weighing Accuracy ±0.5%
Control System Operation Mode Full Auto/Manual
Covering Area L x W (m) 30x16 33x20 35x25 40x25

ဆက္သြယ္ရန္္

ေမးခြန္းရ္ွလွ်င္ဖုန္းဆက္ေပးပါ
+86-371-65825868 WhatsApp/Wechat:+86 18224529750
အီးေမး
sales@sinoroader.com
ေလ့လာရန
Longxiang Industrial Park ,
Weidu District, XuChang,HeNan, China
သတင္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန၂၄နာရီအတြင္းေျဖၾကားေပးမည္
Please enter a valid email address.
*
*
*
+ Add attachment
ဧည့္သည္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္။ တျခားလူေတြႏွင့္ကု​မၸ​ဏီသုိ႔ ေပါက္ၾကား ျခင္း မလုပ္ရန္ကတီျပဳပါသည္။

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com